Thuiszorg

Thuiszorg

De thuiszorg is voor de AVMN een belangrijke partner. Met name voor chronische- en polyfarmaciepatiënten is het belangrijk dat de farmaceutische zorg efficiënt en veilig is ingeregeld. Informatie-uitwisseling en werkafspraken tussen thuiszorg/wijkverpleging en apotheek zijn hiervoor onontbeerlijk.

Op wijkniveau maakt de apotheek zelf werkafspraken met de thuiszorg/wijkverpleging waarmee wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld over de (elektronische) toedienregistratie, baxter etc.

Op regionaal niveau maakt de AVMN afspraken met thuiszorgorganisaties over zaken die van belang zijn voor apotheken en thuiszorgmedewerkers. Door het volgen van deze afspraken kan een goede farmaceutische zorg en optimale medicatieveiligheid gerealiseerd worden.
Voorbeelden hiervan zijn de afspraken neergelegd in het Convenant medicatieproces Midden-Nederland en het Convenant transmurale zorg kwetsbare ouderen.

De AVMN heeft goede contacten met de regionale thuiszorgpartners en is dé vraagbaak voor medicatie gerelateerde vraagstukken. In het kader van het Convenant medicatieproces Midden-Nederland heeft de AVMN regulier overleg met de grotere thuiszorgorganisaties.