Longformularium regio Utrecht

Longformularium regio Utrecht

De longartsen, huisartsen en apothekers in Midden-Nederland hebben in juni 2019 afgesproken om bij de medicamenteuze behandeling van astma en COPD te gaan werken met het longformularium regio Utrecht. Dit longformularium wordt onderschreven door de ziekenhuizen, zorggroepen en apothekerscoöperaties in de regio.

Het uitgangspunt van het longformularium is dat een patiënt één soort inhalator gebruikt voor de verschillende geneesmiddelen en tijdens de verschillende stappen in de behandeling. Dit leidt tot de beste inhalatietechniek bij de patiënt, hetgeen bijzonder belangrijk is voor de effectiviteit van de behandeling.