Convenant Medicatieproces Midden-Nederland

Convenant Medicatieproces Midden-Nederland

De AVMN heeft met de thuiszorg en de huisartsen regionale afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het verstrekken en toedienen van medicijnen aan cliënten in de thuissituatie. Deze afspraken zijn neergelegd in het Convenant Medicatieproces Midden-Nederland.
De organisaties die het protocol ondertekend hebben zijn onderling aanspreekbaar op een juiste naleving.

Het Convenant Medicatieproces Midden-Nederland wordt ieder jaar door de betreffende deelnemers geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Wilt u als thuiszorgorganisatie ook convenantspartner worden? Vul dan het aanmeldformulier Convenant Medicatieproces MN in en stuur dit naar info@apothekers-vmn.nl of neem contact met ons op via info@apothekers-vmn.nl.
Wij sturen u dan de overeenkomst en nemen contact met u op.

Convenant Medicatieproces Midden-Nederland

Deelnemende organisaties: