Wij zijn AVMN

De Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN) is de overkoepelende beroepsvereniging van openbare, poliklinische, ziekenhuis- en andere apothekers in de regio Midden-Nederland.
Het werkgebied van de vereniging omvat grofweg de provincie Utrecht inclusief Noord-West Veluwe.
AVMN behartigt de belangen van openbare apothekers in ons werkgebied. We treden op als platform voor onderling contact tussen apothekers en organiseren bijeenkomsten en scholingen voor het apotheekteam. Door kennis en kracht te bundelen vormen we een gedegen aanspreekpunt voor zorgverleners en andere belanghebbenden.

Op deze site kunt u als apotheker, andere zorgverlener of belangstellende terecht voor alle informatie over onze vereniging en de activiteiten.

Wat onze leden vertellen

AVMN staat voor mij voor kwaliteit, ondersteuning en onderlinge verbinding. Dat maakt zij o.a. waar in de aangeboden nascholingen over actuele onderwerpen, vertegenwoordiging in diverse gremia, implementatie beroepsrichtlijnen, geneesmiddelafvalbeleid en farma-café!

Frank Rieter

Frank Rieter

Apotheek de Hamershof, Leusden

De AVMN helpt mij met veel organisatorische zaken die groter zijn dan lokaal, maar kleiner dan landelijk. Vooral op het gebied van regio-organisatie maken we er op dit moment gebruik van.

 

Jaap Dik

Jaap Dik

Apotheek Vianen
Contact

Neem contact met ons op

Wie zijn onze leden

Maak kennis met onze leden

De AVMN ondersteunt, verbindt en behartigt de belangen van apothekers in de regio