Ophaalregeling oude medicijnen en spuiten/naalden

Ophaalregeling oude medicijnen en spuiten/naalden

Hoewel apotheken niet verplicht zijn om medicijnafval in te nemen, ondersteunen zij gemeenten op vrijwillige basis bij de inzameling van medicijnafval. Voor de afvoer van dit medicijnafval zijn apothekers wel genoodzaakt om een commercieel afvalverwerkingsbedrijf in te huren. De kosten daarvan lopen al snel op tot duizenden euro’s per jaar.

De AVMN heeft in 1998, als een van de eerste apothekersorganisaties in Nederland, een regeling met de provincie kunnen treffen voor de gratis afvoer en verwerking van dit medicijnafval van burgers. Oude medicijnen en injectienaalden worden, in opdracht van de AVU (Afval Verwijdering Utrecht) bij de apotheken opgehaald en verder verwerkt. De afvoer en verwerking van medicijnafval is uitbesteed aan Stadsbedrijven Utrecht (onderdeel van de Gemeente Utrecht dat verantwoordelijk is voor onder andere het inzamelen van bedrijfsafval).
De AVMN bemiddelt en verzorgt de voorlichting naar de apothekers. Samen met de AVU is een voorlichtingsfolder over de regeling opgesteld voor de bezoekers van apotheken.

Voor leden is hier meer informatie te vinden

Nieuwe inzamelwijze

Apotheken zijn nog meer dan voorheen verplicht het afval anoniem bij de afvalinzamelaar en -verwerker aan te leveren. Dus moeten alle patiëntgegevens van de verpakkingen worden gehaald. Gemiddeld kost dat een apotheekmedewerker een halve dag per week.

In 2018 heeft de AVMN de retourmedicatiezakken bij haar leden geïntroduceerd. Deze transparante plastic zakken zijn bedoeld voor apotheekbezoekers om thuis hun overtollige medicijnen in te verzamelen. Op de zak kan men lezen wat er wel en niet in mag worden gedaan (bijvoorbeeld geen verpakkingen/etiketten met persoonsgegevens). Apotheekbezoekers kunnen voortaan alleen via deze zakken retourmedicatie inleveren.
Met de retourzak wordt de patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gegevens op het etiket en bepaalt hij zelf wat hiermee gebeurt. Daarnaast is de verwachting dat het thuis scheiden van het medicijnafval, het volume (klein chemisch) restafval dat wordt aangeboden aan Stadsbedrijven, op termijn zal dalen. Dit kan vanuit milieutechnisch oogpunt veel winst opleveren.

Dit project van retourmedicatiezakken heeft een looptijd van twee jaar en wordt gefinancierd door een subsidie van de stichting DGMN.

Voor leden is hier meer informatie te vinden