Scholing/Bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor onze leden

De AVMN organiseert de volgende bijeenkomsten voor haar leden:

Nascholingen
De AVMN organiseert nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Voor de nascholingen regelt de AVMN de accreditatieaanvraag en de verdere afwikkeling hiervan.

Thema-ontmoetingen
De AVMN organiseert ontmoetingen voor haar leden op een bepaald (actueel) thema, bedoeld voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en het delen van ‘best practices’.

Regiotafels
Met de organisatie van regiotafels biedt de AVMN de lokale apothekersvereniging en/of samenwerkingsverbanden een verbindend platform voor onderling overleg en kennisdeling.

Intervisie
Toetsing is sinds 1 januari 2015 een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen voor apothekers. Eén vorm van toetsing is het deelnemen aan intervisie. AVMN biedt haar leden de mogelijkheid tot deelname aan regionale intervisiegroepen.

Ledencongressen
Twee maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, ook wel Ledencongres genoemd. Onderdeel hiervan is altijd een themagedeelte. Vaak betreft dit een geaccrediteerde nascholings- of informatiebijeenkomst.