Convenant Transmurale zorg kwetsbare ouderen

Convenant Transmurale zorg kwetsbare ouderen

Continuïteit in de (ouderen)zorg wordt niet alleen gevraagd binnen de eerste lijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn.
De AVMN heeft samen met de HUS (Huisartsen Utrecht Stad), het Diakonessenhuis, het St. Antonius ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en een aantal thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt over een verbeterde begeleiding van oudere, kwetsbare patiënten bij de opname in en het ontslag uit het ziekenhuis. Dit wordt ook wel “warme overdracht” genoemd. De afspraken betreffen de werkwijze van de warme overdracht en zijn neergelegd in het convenant Transmurale Zorg Kwetsbare Ouderen.

Convenant Transmurale zorg kwetsbare ouderen

Checklist werkafspraken Transmurale Zorg Kwetsbare Ouderen

Medicatieverificatie bij Transmurale zorg Kwetsbare Ouderen