Trombosediensten

Trombosediensten

Sinds 1 januari 2011 is de landelijke richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten” van kracht. Op grond van deze richtlijn dient iedere zorgverlener (zoals een arts) bij het voorschrijven, toedienen of afleveren van medicatie te beschikken over een actueel medicatieoverzicht van de patiënt.
In het kader van deze richtlijn heeft de AVMN in 2011 met de regionale trombosediensten een protocol opgesteld waarin de taken van apotheken en medewerkers van de trombosediensten met betrekking tot de medicatieoverdracht staan beschreven. Dit protocol is van toepassing op alle cliënten van de trombosedienst.

Protocol (intranet)
Saltro

De AVMN werkt samen met SALTRO (diagnostisch centrum en trombosedienst) aan een toegang voor apothekers tot de laboratoriumwaarden. Ook andere laboratoria in de omgeving zouden op deze wijze kunnen gaan uitwisselen. De realisatie van de voorgestelde oplossing duurt minimaal één tot twee jaar.
Daarom is aan Saltro gevraagd om tot die tijd de apothekers toegang te geven tot een uitslagenportaal met behulp van de UZI pas, zodat in voorkomende gevallen 24/7 een relevante laboratoriumwaarde (met toestemming van de patiënt) kan worden opgevraagd.
U kunt zich aanmelden bij dit portaal via het aanmeldformulier in onderstaande link.

Aanmeldformulier SALTRO Portaal viewer