DGMN

Stichting Doelmatig Geneesmiddel Gebruik Midden-Nederland

De Stichting Doelmatig Geneesmiddel Gebruik Midden-Nederland (DGMN) is in 1995 opgericht door zorgverzekeraar ANOVA en het Departement Utrecht van de KNMP. Het is een fonds voor de financiering van farmaceutische zorgprojecten in het werkgebied AVMN.
De gelden van het DGMN-fonds zijn in de periode van 1995 tot 1998 bijeengebracht door middel van inhoudingen op de vergoedingen van de apotheekdeclaraties bij ANOVA. Als gevolg van overheidsmaatregelen is in 1998 besloten om de inhoudingen voor DGMN stop te zetten. Het resterende geldbedrag wordt ingezet ten behoeve van regionale (farmaceutische) zorgprojecten.

Alle leden van de AVMN kunnen projecten indienen, individueel of met een groep, mits deze projecten voldoen aan de voorwaarden van DGMN en uitgerold kunnen worden over het hele werkgebied.
In de afgelopen jaren heeft DGMN diverse zorgprojecten financieel (mede) mogelijk gemaakt, zoals recent het project “Retourgeneesmiddelen”.

Het secretariaat van DGMN is ondergebracht op het kantoor van de Apothekersvereniging Midden-Nederland. De beoordelingsprocedure en -criteria van DGMN t.b.v. het indienen van nieuwe projecten vindt u hier.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor het indienen van een projectplan. Het ingevulde formulier en bijlagen kunt u zenden aan info@apothekers-vmn.nl

Hier vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van DGMN. Lees deze ook even door als u een aanvraag indient.

Bestuurssamenstelling
Dhr. M.W.J.M.Jansen
voorzitter 
apotheek Zenderpark, IJsselstein

Mw. E.C. Coyajee-Geselschap
Penningmeester
Apotheek Maertensplein, Maartensdijk

Dhr. S. Faas
Secretaris
Zilveren Kruis

Dhr. M.A. van de Put
Lid
Zilveren Kruis