Ledencongressen

Ledencongressen

    • Twee maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, ook wel Ledencongres genoemd. Onderdeel hiervan is altijd een themagedeelte. Hieronder vindt u meer informatie over het themagedeelte van onze ledencongressen.

Geplande Congressen

Ledencongres woensdag 21 november 2018

Locatie: Kantoor AVMN, Fultonbaan 22, 3439 NE Nieuwegein

Tijdens dit najaarscongres staan er behalve de huishoudelijke vergadering twee voor u belangrijke en actuele thema’s centraal:

  • Op weg naar een betere medicatieoverdracht bij ziekenhuisbezoek.
  • Regionale aanpak tekort aan apothekersassistenten

Meer informatie (voor leden)

Transmurale Medicatieoverdracht.

Leden van de AVMN-werkgroep medicatieoverdracht presenteren de (voorlopige) resultaten van de werkgroep. De werkgroep, bestaande uit openbare, poliklinische en ziekenhuisapothekers (uit alle ziekenhuizen in Midden Nederland) heeft de afgelopen maanden de opname en ontslagprocessen in alle ziekenhuizen onder de loep genomen, de knelpunten geïnventariseerd en oplossingen bedacht.

Regionale aanpak tekort aan apothekersassistenten

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor veel apothekers moeilijk(er) om aan nieuwe assistenten te komen. Naar het zich laat aanzien zal het personeelstekort in de toekomst verder oplopen. Om een verbeten “strijd” om apothekersassistenten te voorkomen moet de apotheekbranche snel in actie komen.
Tijdens dit najaarscongres willen we de leden bijpraten over de huidige stand van zaken rond de opleiding tot apothekersassistent en de arbeidsmarkt. Daarnaast verneemt u wat de AVMN doet om het groeiende tekort aan assistenten aan te pakken.