Regio-organisaties

Regio-organisaties

In verschillende plaatsen in het werkgebied van AVMN kiezen apothekers voor een eigen juridische samenwerkingsvorm. Dit om enerzijds de lokale samenwerking te vergemakkelijken. Anderzijds om als contractpartij overeenkomsten te kunnen sluiten met eerstelijns samenwerkingsverbanden en lokale ziekenhuizen.

De regio kent op dit moment de volgende coöperatieve samenwerkingsverbanden van apotheken:

  • Coöperatie Apotheken Utrecht (CAU)
  • Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
  • Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
  • Coöperatie Eerstelijns Farmacie Utrecht Zuid (ELFUZ)
  • Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe

De AVMN kan op verzoek ondersteuning bieden bij de oprichting van een samenwerkingsverband (o.a. voor het verzorgen van statuten, huisstijl en website) en/of secretariaats- en beleidstaken uitvoeren.

Op dit moment ondersteunt de AVMN de ACE, ACZOU en coöperatie ELFUZ.

Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Bestuur:
Jouk Snoek (voorzitter)
Elien Peterse (penningmeester)
Guy Franssen
Patrick Goor
Roel de Groot

Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht
Bestuur:
Kees Steenbeek (voorzitter)
Roel Bots
Saïd Aarab

Coöperatie Eerstelijns Farmacie Utrecht Zuid (ELFUZ)
Bestuur:
Listy Samuels Brusse (voorzitter)
Florus Krijgsman
My-Ngu Tran-Nguyen