Regio-organisaties

Regio-organisaties

In verschillende plaatsen in het werkgebied van AVMN kiezen apothekers voor een eigen juridische samenwerkingsvorm. Dit om enerzijds de lokale samenwerking te  vergemakkelijken. Anderzijds om als contractpartij overeenkomsten te kunnen sluiten met eerstelijns samenwerkingsverbanden en lokale ziekenhuizen.

De AVMN kan op verzoek ondersteuning bieden bij de oprichting van een samenwerkingsverband (o.a. voor het verzorgen van statuten, huisstijl en website) en/of secretariaats- en beleidstaken uitvoeren.

Op dit moment ondersteunt de AVMN de Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) en de Eerstelijns Farmacie Utrecht Zuid (ELFUZ) i.o.