Regio-organisaties

Regio-organisaties

In verschillende plaatsen in het werkgebied van AVMN kiezen apothekers voor een eigen juridische samenwerkingsvorm. Dit om enerzijds de lokale samenwerking te vergemakkelijken. Anderzijds om als contractpartij overeenkomsten te kunnen sluiten met eerstelijns samenwerkingsverbanden en lokale ziekenhuizen.

De regio kent op dit moment de volgende coöperatieve samenwerkingsverbanden van apotheken:

  • Coöperatie Apotheken Utrecht (CAU)
  • Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
  • Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
  • Apothekers Coöperatie Lekstroom (ACL)
  • Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe

De AVMN kan op verzoek ondersteuning bieden bij de oprichting van een samenwerkingsverband (o.a. voor het verzorgen van statuten, huisstijl en website) en/of secretariaats- en beleidstaken uitvoeren.

Op dit moment ondersteunt de AVMN de ACE, ACZOU en ACL.

Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Bestuur:
Jouk Snoek (voorzitter)
Elien Peterse (penningmeester)
Guy Franssen
Patrick Goor (secretaris)

Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht
Bestuur:
Kees Steenbeek (voorzitter)
Roel Bots
Saïd Aarab

Apothekers Coöperatie Lekstroom
Bestuur:
Listy Samuels Brusse (voorzitter)
Querine Beudeker (penningmeester)
Manon Bartels (secretaris)