Regio-organisaties

Regio-organisaties

In verschillende plaatsen in het werkgebied van AVMN kiezen apothekers voor een eigen juridische samenwerkingsvorm. Dit om enerzijds de lokale samenwerking te vergemakkelijken. Anderzijds om als contractpartij overeenkomsten te kunnen sluiten met eerstelijns samenwerkingsverbanden en lokale ziekenhuizen.

De regio kent op dit moment de volgende coöperatieve samenwerkingsverbanden van apotheken:

  • Coöperatie Apotheken Utrecht (CAU)
  • Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
  • Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
  • Apotheken Coöperatie Lekstroom (ACL)
  • Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN)
  • Coöperatie ApothekersNU

De AVMN kan op verzoek ondersteuning bieden bij de oprichting van een samenwerkingsverband (o.a. voor het verzorgen van statuten, huisstijl en website) en/of secretariaats- en beleidstaken uitvoeren.

Op dit moment ondersteunt de AVMN de ACE, ACZOU, ApothekersNU, CAN en ACL.

Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Bestuur:

Elien Peterse (voorzitter)
Mark Slager (secretaris)
Guy Franssen (penningmeester)

Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht
Bestuur:
Kees Steenbeek (voorzitter)
Roel Bots
Saïd Aarab

Apothekers Coöperatie Lekstroom
Bestuur:
Listy Samuels Brusse (voorzitter)
Querine Beudeker (penningmeester)
Manon Bartels (secretaris)

ApothekersNU
Bestuur:
Marnix Putto (voorzitter)
Mieke van Hattum
Janet van Heuckelum

Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN)
Bestuur:
Jaap Hendrik Denee (voorzitter)
Laura Kamphuis
Adrian Tulp

CAU
Bestuur:
Clasineke Groenendijk (voorzitter)
Erik Oostrom
Richard Schepman