Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Apothekersvereniging Midden-Nederland

Ondergetekende verklaart:
– met ingang van heden als apotheker lid te worden van de Apothekersvereniging Midden-Nederland.
– statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en te onderschrijven (zie website www.apothekers-vmn.nl).
Door het sluiten van deze lidmaatschapsovereenkomst heeft u recht op:
– Gebruik van het uitgebreide kenniscentrum en netwerk van het bureau.
– Beroepsinhoudelijke en zakelijke ondersteuning.
– Gebruik van de helpdesk van het bureau voor al uw vragen.
– Actieve inspanningen vanuit het bureau die een bijdrage leveren voor u als individueel lid (of als groep leden) om optimaal uw vak als apotheker uit te kunnen oefenen, zowel lokaal, regionaal als binnen de vereniging.
– Regelmatige informatie vanuit de vereniging m.b.t. regionale en landelijke ontwikkelingen via nieuwsbrieven en mails.
– Toegang tot het besloten ledengedeelte van de website www.apothekers-vmn.nl. U ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Bijeenkomsten en scholingen, door de Apothekersvereniging Midden-Nederland georganiseerd, veelal zonder extra kosten voor leden (nascholing, bijscholing, presentaties en- of lezingen, zowel vakinhoudelijk of gerelateerd aan actuele ontwikkelingen).
– Gratis gebruik van de vergaderzaal van het bureau voor bijv. FTO of scholing van uw team (max. 12 personen).
– U hebt recht om uw stem te laten horen op het Ledencongres van de vereniging en deel te nemen aan overlegstructuren binnen de vereniging.
– U kunt als lid (openbaar apotheker) aanhaken bij de afspraken die de AVMN maakt in het kader van projecten met derden (denk aan de gratis service voor het afhalen van retourgeneesmiddelen, spuiten & naalden van particulieren en het Convenant Medicatieproces Midden Nederland (Convenant met huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers).

Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie zoals jaarlijks vastgesteld wordt in de Algemene Ledenvergadering (Ledencongres).
De kosten van het lidmaatschap voor beherend apothekers en beherend ziekenhuisapothekers bedragen: € 1100,- (excl. btw) voor het kalenderjaar 2018. (contributie wordt naar rato aangepast indien men zich later in het jaar aanmeldt).
De kosten van het lidmaatschap voor tweede apothekers, ziekenhuisapothekers (niet-beherend) en overige apothekers bedragen € 35,- (excl. btw) voor het kalenderjaar 2018). (contributie wordt naar rato aangepast indien men zich later in het jaar aanmeldt).