Opleiding en arbeidsmarkt

Opleidingscentra

De AVMN houdt de vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkelingen op het vlak van de opleiding tot apothekersassistent en de arbeidsmarkt.

Drie keer per jaar vindt er een overleg plaats met vertegenwoordigers van de ROC’s (Utrecht en Amersfoort), SBB (Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs Bedrijfsleven), SBA, de AVMN, SAGO en praktijkapothekers. Dit zogenaamde RASS-overleg is bedoeld om praktijk en opleiding op elkaar af te stemmen en in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aan bod komen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, werving en instroom van leerlingen, het aanbod van stageplaatsen en de inhoudelijke kant van het onderwijs. Eventuele knelpunten worden besproken en er wordt gekeken hoe deze opgelost kunnen worden.
Namens de AVMN nemen apotheker Floor van Steenis en poliklinisch apotheker Dominique Baas deel aan dit overleg.

Heeft u vragen, ideeën of suggesties op het gebied van opleiding en arbeidsmarkt, etc. dan horen wij dit graag van u.