Wat doen we?

Onze diensten

Apothekersvereniging Midden-Nederland:

  • behartigt de collectieve belangen van haar leden richting (regionale) zorgverzekeraar, branchepartijen, regionale overheid, zorgorganisaties en andere relevante instanties. Zij onderhoudt contacten met hen en volgt de ontwikkelingen
  • maakt (gemandateerde) afspraken met eerste- en tweedelijns zorgorganisaties en andere belanghebbenden, met als doel om de zorg efficiënter en veiliger te maken
  • realiseert aansluiting bij overlegtafels die gaan over de regionale inrichting en financiering van de zorg
  • staat haar leden met raad en daad terzijde
  • bouwt aan een sterke band tussen de leden onderling. Gezamenlijk ontwikkelen we kennis en kunde. Maar uiteraard is er ook ruimte voor informeel samenzijn met collega’s
  • organiseert nascholingen, trainingen en intercollegiaal overleg voor apothekers en apothekersassistenten
  • ondersteunt en verbindt lokale samenwerkingsverbanden van apothekers.
  • is altijd voor onze leden en andere organisaties paraat!