Huisartsen

Huisartsen

De AVMN heeft structureel overleg met de LHV Kring Midden-Nederland. Het doel van dit overleg is om te komen tot meer afstemming en samenwerking tussen huisartsen en apothekers op regionaal niveau. Er worden actuele onderwerpen besproken, zoals de nieuwe bekostigingsstructuur O&I (Organisatie en Infrastructuur) en medicatieoverdracht.
Ook is de LHV partner in de stuurgroep Convenant medicatieproces Midden-Nederland.

Het bestuur van de AVMN ziet het grote belang van O&I voor de toekomstige financiering van de eerstelijnszorg en levert extra inspanning om dit onderwerp bij haar leden onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken en de leden (en hun evt. organisaties) te stimuleren om de O&I samen met andere eerstelijns zorgorganisaties multidisciplinair op te pakken.