Regionale ziekenhuizen

Regionale ziekenhuizen

De AVMN kent de klinische en poliklinische apothekers werkzaam in de regionale ziekenhuizen, te weten het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), het Diakonessenhuis, het St. Antonius ziekenhuis, het Meander en het St. Jansdal. Veelal zijn deze apothekers ook lid van de AVMN.

Vanwege de korte lijnen kan de AVMN snel schakelen indien er zaken zijn die op korte termijn afgehandeld of opgelost moeten worden.

Daarnaast werkt de AVMN  aan een soepele en veilige medicatieoverdracht tussen ziekenhuizen en openbare apotheken.  Onder regie van de AVMN is een werkgroep medicatieoverdracht actief bestaande uit vertegenwoordigers van alle regionale ziekenhuizen en openbaar apothekers. Deze werkgroep komt eind 2018 met een set van afspraken en aanbevelingen rond een verbeterde medicatieoverdracht.