Regiotafels

Regiotafels

Met de organisatie van regiotafels biedt de AVMN de lokale apothekersverenigingen en/of samenwerkingsverbanden een verbindend platform voor onderling overleg en kennisdeling. Hieronder vindt u ons actuele aanbod.

Geplande Regiotafels

Regiotafel donderdag 18 februari 2021 om 9.30 uur, via Zoom

De AVMN organiseert op donderdag 18 februari 2021 van 9.30-11.30 uur een regiotafel voor besturen/leden van regionale apothekersorganisaties binnen de AVMN. De regiotafel biedt u de gelegenheid om samen met collega’s uit andere regio’s in Midden-Nederland te brainstormen over actuele zaken in uw werkgebied.

Tijdens deze regiotafel staat het volgende thema centraal:

Concretiseren taken crisisorganisatie in jullie regio en deelname aan regionaal crisisteam AVMN

Frank Rosier, adviseur crisisbeheersing en voorzitter crisisteam AVMN/SAGO zal aanwezig zijn bij de behandeling van dit onderwerp.

Tevens krijgt u de laatste informatie over het BBL zij-instroomtraject, VIPP Farmacie en de beleidsstappen van het AVMN-bestuur om te komen tot een aanpassing van het verenigingsmodel.

De volgende samenwerkingsverbanden worden hiervoor uitgenodigd:
Coöperatie Apothekers Utrecht (CAU)
Apothekencoöperatie Lekstroom  (ACL)
Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN)
Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Apothekerscoöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
Apothekerscoöperatie Noordwest Utrecht (ApothekersNU)

Regiotafel donderdag 11 juni 2021 om 9.30 uur

Het onderwerp van deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

De AVMN organiseert op donderdag 10 juni 2021 van 9.30-11.30 uur een regiotafel voor besturen/leden van regionale apothekersorganisaties binnen de AVMN. De regiotafel biedt u de gelegenheid om samen met collega’s uit andere regio’s in Midden-Nederland te brainstormen over actuele zaken in uw werkgebied.

De volgende samenwerkingsverbanden (bestaand of in oprichting) worden hiervoor uitgenodigd:
Coöperatie Apothekers Utrecht (CAU)
Apothekencoöperatie Lekstroom  (ACL)
Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN)
Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Apothekerscoöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
Apothekerscoöperatie Noordwest Utrecht (ApothekersNU)

Regiotafel donderdag 7 oktober 2021 om 9.30 uur

Het onderwerp van deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

De AVMN organiseert op donderdag 7 oktober 2021 van 9.30-11.30 uur een regiotafel voor besturen/leden van regionale apothekersorganisaties binnen de AVMN. De regiotafel biedt u de gelegenheid om samen met collega’s uit andere regio’s in Midden-Nederland te brainstormen over actuele zaken in uw werkgebied.

De volgende samenwerkingsverbanden (bestaand of in oprichting) worden hiervoor uitgenodigd:
Coöperatie Apothekers Utrecht (CAU)
Apothekencoöperatie Lekstroom  (ACL)
Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN)
Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Apothekerscoöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU)
Apothekerscoöperatie Noordwest Utrecht (ApothekersNU)