Regiotafels

Regiotafels

Met de organisatie van regiotafels biedt de AVMN de lokale apothekersverenigingen en/of samenwerkingsverbanden een verbindend platform voor onderling overleg en kennisdeling. Hieronder vindt u ons actuele aanbod.

Geplande Regiotafels

Regiotafel Organisatie en Infrastructuur (O&I).
Donderdag 4 oktober om 18.30 uur, kantoor AVMN

De AVMN organiseert op donderdag 4 oktober om 18.30 uur een regiotafel Organisatie en Infrastructuur (O&I) voor besturen/leden van regionale apothekersorganisaties binnen de AVMN en voor apothekers die een samenwerkingsverband op willen zetten. De regiotafel biedt u de gelegenheid om samen met collega’s uit andere regio’s in Midden-Nederland te brainstormen over uw (onderhandelings)positie t.a.v. de vorming van een regio-organisatie O&I in uw werkgebied.

Wij hebben de volgende samenwerkingsverbanden (bestaand of in oprichting) hiervoor uitgenodigd:
Coöperatie Apothekers Utrecht (CAU)
EersteLijns Farmacie Utrecht Zuid  (ELFUZ) – Zuidwest Utrecht)
Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe
Apothekers Coöperatie Eemland (ACE)
Daarnaast is een aantal apothekers uit Zuidoost-Utrecht en Montfoort e.o. uitgenodigd.