NUZO

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen

Het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) is een regionaal platform van zorgprofessionals en ouderenorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Het netwerk wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg in de regio Utrecht verbeteren.
Met het project “Samenredzaam” wil het NUZO samen met de Utrechtse gemeenten de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. Onder de paraplu van Samenredzaam worden verschillende workshops georganiseerd voor en door ouderen, vrijwilligers en professionals in buurt- en wijkteams en gezondheidscentra. De workshops behandelen een aantal thema’s: Mondzorg, Medicatiegebruik (Weet wat u slikt) en het delen van eigen wensen voor leven en welzijn door ouderen (Is alles besproken). De deelnemers worden op interactieve wijze voorzien van informatie, praktische tips, adviezen en antwoorden op vragen over uiteenlopende aspecten van het ouder worden.

Lees meer in de publicatie Samenredzaam van 4 maart 2019.

Weet wat u slikt
Tijdens de workshop “Weet wat u slikt” gaan ouderen in de wijk met elkaar het gesprek aan over verantwoord medicijngebruik. De AVMN regelt een spreker en zorgt dat er altijd een (in de wijk werkzame) apotheker aanwezig is voor het beantwoorden van farmacotherapeutisch inhoudelijke vragen.
De workshops voorzien duidelijk in een behoefte, de reacties zijn steevast positief.
Inmiddels hebben er al zo’n 40 bijeenkomsten plaatsgevonden. Gemiddeld bezoeken 25 tot 35 mensen een “Weet wat u slikt” bijeenkomst.

Wilt u meer informatie om zelf een dergelijke bijeenkomst in uw eigen omgeving te kunnen houden, stuurt u dan een mail naar info@apothekers-vmn.nl.