Bestuur

Listy Samuels Brusse
Voorzitter
Apotheek de Roerdomp, Nieuwegein
Dossiers:
KNMP, interregionaal overleg met andere apothekersverenigingen (FBA, SAGO), NUZO, regionale ziekenhuizen, LHV Kring Midden-Nederland.

Kees Steenbeek
Penningmeester
Hessen Apotheek, De Bilt
Dossiers:
WWUS en Samenredzaam, gemeenten, SALTRO, DGMN, communicatie en ICT

Floor van Steenis-Kerkhoff
Secretaris
Apotheek Oog In Al, Utrecht
Dossiers:
Convenant Medicatieproces Midden-Nederland, RASS, medicatieoverdracht 1e en 2e lijn, zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties.

Helena Schuckman-Epping
Apotheek Lunetten, Utrecht
Dossiers:
Spuiten, naalden en retourgeneesmiddelen, nascholing, patiëntenverenigingen, IGJ en valse recepten/fraudezaken.

Carolijn Huizinga-Arp
Dienstapotheek Eemland, Amersfoort
Dossiers:
O&I, lokale apothekersverenigingen, regiotafel, crisisteam, antibiotica-resistentie, ROAZ, GGD/GHOR