Bestuur

Floor van Steenis-Kerkhoff
Secretaris
Apotheek Oog In Al, Utrecht

Dossiers:
RASS, Opleiding en nascholing apothekers en apothekersassistenten, traject zij-instroom apothekersassistenten (Apothekersassistent? Ja, natuurlijk!), arbeidsmarktproblematiek, helpdesk AVMN, Ledencongressen (ALV), overige verenigingszaken (KvK, wetgeving, statuten, WBTR).

Folkert van Slooten
Penningmeester
Apotheek Nieuwe Markt, Barneveld

Dossiers:
Financiën AVMN, Helpdesk AVMN, website, nieuwsbrief, social media, operationeel voor kantoor, contactpersoon ACE en CAN(coöperaties), valse recepten en fraudezaken, huisvesting en huuraangelegenheden, verzekeringen

Mattijs Eggink

Apotheek de Gaard, Utrecht

Dossiers:
Convenant elektronische recepten ziekenhuizen, ICT-adviescommissie, Zorgverzekeraars, contactpersoon voor CAU (coöperatie), KNMP klankbordgroep, SALTRO en SALTRO portaal viewer, Bestuur Trijn, TIM-meldingen,

Kim van den Berge

Apotheek Zenderpark, IJsselstein

Dossiers:
Convenant Medicatieproces Midden Nederland, thuiszorgorganisaties, contactpersoon voor ACL (coöperatie), Antistolling, GGZ, IGJ, nieuwe leden, Koffietafel AVMN,