Intervisie

Intervisie volgen

Toetsing is sinds 1 januari 2015 een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen geworden. De AVMN ondersteunt haar leden bij de organisatie van intervisie als geaccrediteerde vorm van toetsing.
De AVMN heeft vakbekwame intervisiecoaches (conform de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie) geselecteerd en helpt haar leden bij de samenstelling van een intervisiegroep. Ook faciliteert de AVMN de groepen en regelt de aanvraag en afwikkeling van de accreditatie.

We zijn in 2018 van start gegaan met acht intervisiegroepen. De eerste intervisiegroepen ronden hun sessies met de intervisiecoach in het najaar van 2018 af. Een aantal groepen gaan zelfstandig óf met hun eigen coach door.

Leden van de AVMN die  belangstelling hebben  voor deelname aan een intervisiegroep kunnen dit aangeven bij het bureau van de AVMN via onderstaand formulier. U zult dan op een wachtlijst geplaatst worden. Een nieuwe groep zal van start kunnen gaan als er voldoende (6 tot 8) deelnemers zijn. U wordt op de hoogte gehouden wanneer er een groep kan starten.
De groepsleden maken zelf afspraken met de coach over data, tijden en kosten. Een groep komt minimaal 4x per jaar bij elkaar om aanspraak te kunnen maken op accreditatie.

Als u mee wilt doen met een intervisiegroep kunt u zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. U ontvangt dan nadere informatie per e-mail.

Formulier inschrijving intervisiegroep
Graag schrijf ik me in op de wachtlijst voor de eerstvolgende te starten intervisiegroep: