ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

AVMN is bestuurlijk vertegenwoordigd in het ROAZ Midden-Nederland. De afkorting ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorg.

Nederland telt 11 ROAZ-structuren, gesitueerd rondom de traumacentra.

Bestuurders van aanbieders van acute zorg maken binnen het ROAZ afspraken over toegankelijkheid en samenwerking in de keten van acute zorg.

Ook regionale voorbereiding op rampen en crisis behoort tot de taken van het ROAZ.

Uit het bestuurlijk overleg in het ROAZ is ook het Crisisteam van de AVMN voortgekomen. Immers, ook binnen de acute zorg mag de farmacie niet ontbreken. Het ROAZ Midden-Nederland is de eerste en tot nu toe enige ROAZ-structuur waarbinnen de farmacie is opgenomen.