Waar staan we voor?

Missie

De AVMN is de Apothekersvereniging van de apothekers in Midden-Nederland. Zij is de aanspreekbare organisatie voor de apothekers, die zich door de AVMN in de regio laten vertegenwoordigen naar alle ketenpartners, stakeholders en samenwerkende organisaties in de zorg. Zij is bekend en gekend in de regio bij alle partijen in en rond de zorg.

Visie

Er is niemand die zoveel weet van medicijnen als de apotheker. Daarom verstrekt de apotheker van oudsher geneesmiddelen, waarbij hij de geschiktheid van het geneesmiddel voor de individuele patiënt beoordeelt. Maar de apotheker verleent ook veel farmaceutische patiëntenzorg. De apotheker begeleidt de patiënt bij (chronisch) medicijngebruik, voert medicatiebeoordelingen uit en bewaakt de therapietrouw. Ook treedt hij op als intermediair tussen voorschrijver, wijkverpleging en patiënt.
Deze farmaceutische zorgactiviteiten moeten wat ons betreft breed uitgedragen worden. Want alleen dan kan iedereen hier van profiteren. Optimaal gebruik van de kennis en kunde van de apotheker levert gezondheidswinst op en verhoogt de kwaliteit van leven voor de patiënt.

De AVMN zet de positie van de apotheker als farmaceutische zorgverlener bij regionale belanghebbenden op de kaart. Zij draagt de toegevoegde waarde van farmaceutische zorg in de ketenzorg uit en verankert deze in multidisciplinaire afspraken.

Onze boodschap:
* Farmaceutische zorg maakt een belangrijk onderdeel uit van goede zorg
* Multidisciplinaire goed afgestemde zorg kan niet zonder farmaceutische zorg.

Zichtbare apotheekzorg, daar wordt iedereen beter van!