Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten van de Apothekersvereniging Midden-Nederland

Op 14 februari 2018 is er een extra ledencongres geweest waar een statutenwijzing plaats heeft plaatsgevonden, goedgekeurd door de leden van de Apothekersvereniging Midden-Nederland. Door deze aanpassing is de vereniging klaar voor de toekomst.
Voor de statuten van de Apothekersvereniging Midden-Nederland klik hier.

Huishoudelijk Reglement van de Apothekersvereniging Midden-Nederland

Voor het huishoudelijk reglement van de Apothekersvereniging Midden-Nederland klik hier.