Protocol biosimilar insulines

Verschillende verzekeraars voeren een preferentiebeleid op (biosimilar) insulines. Per 1-1-2021 zijn een aantal zorgverzekeraars toegevoegd aan dit lijstje, waarvan de grootste Zilveren Kruis is.

Om het omzetten van de insulines goed te laten verlopen heeft de AVMN een aantal documenten opgesteld die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Met dank aan de collega’s uit Arnhem voor de basisdocumenten. Het advies is om lokaal hierover afspraken te maken, bijgevoegde documenten kunnen daarbij worden gebruikt en evt. worden aangepast naar de lokale situatie. Het vastleggen van een instructie UR hulpmiddel bij omzetting is evt. ook mogelijk mits u hiermee voldoet aan de gemaakte contractafspraken met de zorgverzekeraar.

Protocol AVMN apotheken overzetten biosimilar insulines

Patiëntenbrief preferentiebeleid insulines

Huiartsenbrief en POH overzetten biosimilar insulines