Werkgroepen en commissies

Meepraten binnen AVMN

Wij vinden het belangrijk dat onze leden mee kunnen praten over het beleid en de koers van de AVMN. Naast de ALV’s (Ledencongressen) adviseren leden in werkgroepen en beleidsadviescommissies het bestuur en bureau bij de beleidsvorming.
Kortlopende werkgroepen diepen een bepaald thema uit en dragen een oplossing aan of en/of adviseren het bestuur over beleid en aanpak.
Commissies nemen voor onbepaalde tijd gedelegeerde taken van het bestuur over. Er is altijd een bestuurslid die verantwoordelijk is voor het dossier en de voortgang in de gaten houdt.

Hieronder staan de huidige werkgroepen en commissies.

Werkgroepen

Werkgroep medicatieoverdracht
In zowel de eerste- als de tweede lijn wordt veel inspanning geleverd om overdracht van medicatiegegevens over en weer te verzorgen. Toch wordt de overdracht niet altijd als optimaal ervaren, wat de efficiëntie van het proces en de medicatieveiligheid niet ten goede komt. Door duidelijke afspraken te maken in de regio over wat men van elkaar kan verwachten in de overdracht, willen wij dit proces beter inrichten.

Commissies

Crisisteam
Apotheken moeten te allen tijde verantwoorde farmaceutische zorg verlenen aan een ieder die zich met een zorgvraag tot hen wendt. Dit is een uitdaging in tijden van crisis.
AVMN heeft een crisisteam opgetuigd dat zich voorbereidt op rampen en crisis en ‘de koppen bij elkaar steekt’ wanneer de situatie daar om vraagt.