Transmuraal Incident Melden (TIM)

Transmuraal Incident Melden (TIM) via meldplatform Trijn

Op 1 januari 2022 is het nieuwe regionale platform voor het melden van transmurale incidenten online gegaan.

Trijn is een netwerkorganisatie in Midden-Nederland waar het Diakonessenhuis, het st. Antoniusziekenhuis, het UMC Utrecht, Altrecht, drie regionale huisartsenorganisaties, vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Coöperatieve Apothekers Utrecht Stad, Saltro en Zorgbelang Inclusief zich in hebben verenigd.

Gezamenlijk project TIM 2.0

In december 2020 is vanuit Trijn-leden de vraag gekomen om gezamenlijk TIM 2.0 (Transmuraal Incident Melden) uit te rollen. Het project TIM 2.0 heeft als doel om laagdrempelig transmuraal incidenten te melden en ervan te leren. In de projectgroep waren vertegenwoordigers van de Trijn- leden vertegenwoordigd. Er is gezamenlijk gekozen voor Infoland als centraal platform, waar zowel rechtstreeks gemeld als teruggekoppeld kan worden.

TIM-regisseur

Nieuw bij TIM 2.0 is dat iedere bij Trijn aangesloten organisatie een eigen TIM-regisseur heeft.  Zij monitoren de meldingen en zorgen ervoor dat de meldingen binnen daarvoor gestelde termijn worden afgehandeld. Op dit moment is de TIM-regie in handen van de betrokken coöperaties waar een TIM-regisseur wordt aangesteld.

Per kwartaal worden er door de, vanuit Trijn aangestelde TIM-coördinator, rapportages gemaakt van alle meldingen. De rapportages en trends worden geanalyseerd en besproken met de TIM-regisseurs. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk van incidenten te leren en de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te verbeteren.

Meer informatie over transmurale incident melden én de meldlink vindt u op het intranet van de website van AVMN onder Activiteiten/Dossiers (inloggen vereist).

Formulier TIM-meldingen