Aansluiting bij het Convenant verzenden elektronische medicatievoorschriften voor apotheken

Aanmeldformulier aansluiting Convenant verzenden elektronische medicatievoorschriften

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor aansluiting bij het Convenant verzenden elektronische medicatievoorschriften.
Graag alle gevraagde gegevens zorgvuldig invoeren!

De genoemde apotheekorganisatie heeft het Convenant Verzenden Elektronische Medicatievoorschriften (versie 2021) gelezen en onderschrijft de gemaakte afspraken en zal zich hieraan conformeren.

De aangemelde apotheek geeft hiermee toestemming om de benodigde gegevens op te vragen bij VZVZ (URA en applicatie-ID voor elektronische voorschriften).

Wijzigingen in bijv. AIS of rechtsvorm hebben gevolgen voor het ontvangen van LSP-recepten. URA en applicatie-ID veranderen hier namelijk mee! U ontvangt dan geen elektronische recepten meer! De apotheek dient zelf de nieuwe URA en applicatie-ID kenbaar te maken bij de ziekenhuizen via onderstaande mailadressen.
Diakonessenhuis: patientenadministratie@Diakhuis.nl
UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum en Centraal Militair Hospitaal: KFS-apo@umcutrecht.nl

Aanmeldformulier voor aansluiting bij het Convenant Elektronische Medicatievoorschriften

  • Gegevens Organisatie

  • Gegevens beherend apotheker