Werkgroep Medicatieoverdracht

In zowel de eerste als de tweede lijn wordt veel inspanning geleverd om overdracht van medicatiegegevens over en weer te verzorgen. Toch wordt de overdracht door de ontvangende partij niet altijd als optimaal ervaren, wat de efficiëntie van het proces en de medicatieveiligheid niet ten goede komt. Door duidelijke afspraken te maken in de regio over wat men van elkaar kan verwachten in de overdracht, willen wij dit proces beter inrichten.

De opdracht aan de werkgroep is om te komen tot een voor alle betrokken organisaties acceptabele oplossing voor de huidige problemen in het proces van medicatieoverdracht.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ziekenhuis- en poliklinische apotheken van het Meander Medisch Centrum, het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het St. Jansdal, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de openbare apotheken.
De werkgroep is gestart in april 2018 en loopt tot eind 2019.