Crisisteam

Apotheken moeten te allen tijde verantwoorde farmaceutische zorg verlenen aan eenieder die zich met een zorgvraag tot hen wendt. Dit is een uitdaging in tijden van crisis.
AVMN heeft een crisisteam opgetuigd dat zich voorbereidt op rampen en crisis en ‘de koppen bij elkaar steekt’ wanneer de situatie daar om vraagt.Het crisisteam treedt op bij een toestand die uitzonderlijk is, vele apothekers treft en benadeelt, een bedreiging is voor de bedrijfscontinuïteit, een forse maatschappelijke impact heeft, op persbelangstelling kan rekenen en waar men alleen uitkomt als er adequaat crisismanagement toegepast wordt. Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van infectieziekten.

De leden van het crisisteam worden opgeleid en getraind en nemen deel aan regionale crisisoefeningen.

Het crisisteam heeft een AROP ontwikkeld (Apothekers Rampen Opvangplan), evalueert dit plan regelmatig en past het zo nodig aan.

Het crisisteam werkt aan bewustwording bij de relevante spelers in de farmabranche, het inrichten van een goede (landelijke) crisisstructuur en het oplossen van de logistieke en communicatieve kwetsbaarheden in de farmaceutische kolom.

Aan het crisisteam nemen de volgende apothekers deel: Chrysos Ballieux, Listy Samuels Brusse, Jaap Dik, Carolijn Huizinga, Floor van Steenis, Susanne van Laarhoven (namens apothekersvereniging SAGO), Giel Jansen en de bureaumedewerkers Aty Palsenbarg en Marga Beesemer.